8.13.2013Photography: Remi Kozdra & Kasia Baczulis
MUA: Marianna Yurkiewicz @ D'vision
Model: Ji Young Kwak

댓글 없음:

댓글 쓰기